SPINDLE 1.5KW - 213mm

  15/01/2015    Lượt xem : 6992    Giá : 2.400.000đ

Động cơ chính máy đục CNC 1.5KW 213cm

Spindle 1.5KW - 188mm

  15/01/2015    Lượt xem : 5826    Giá : 2.400.000đ

Động cơ trục chính máy CNC công suất 1.5KW-188mm

Spindle 0.8KW - 195mm

  15/01/2015    Lượt xem : 3871    Giá : 2.900.000đ

Động cơ trục chính máy đục CNC 0.8KW